Hunvald-blog

834. A három momentumos „Lelkiismeret”

Avagy hogy lehet lelkiismeretlenül képviselősködni.

2023. szeptember 26. - HunvaldGyörgy

"A lelkiismeret az az emberi képesség, amelynél fogva az egyén
saját cselekedete és erkölcsi mivolta fölött ítéletet mond."

Ez most egy kicsit hosszabb írás lesz, mert a komolyságára tekintettel röviden nem lehet. Néhány nap múlva lesz négy éve, hogy több párt képviselőjével a három momentumos vezetheti Erzsébetvárost. Az erzsébetvárosiak bizalmat adtak nekik azért, hogy jobban érezzék magukat, mint az előző Fidesz érában, fejlődjön a kerület stb.

Kik ezek a momentumos képviselők? Bárdi Zsuzsanna alpolgármester, Bónus Éva és Sáli Annamária képviselők.

bardi_zsuzsa.jpg

Lelkiismeretesen teljesített ígéretek. Ja, nem.

Bocsássatok meg, de eddigi tevékenységüket nézve nekem nem a lelkiismeret szó az első, ami eszembe jut a munkásságuk megítélésekor. Inkább a hozzá nem értés, lusta- ság, politikai intrika és még folytathatnám a sort.

A Momentum alpolgármestere, Bárdi Zsuzsanna és két társa eddig már bizonyítottan legalább háromszor erősen ráült a lelkiismeretére (kényelmes az a képviselői szék), és nem engedte felszínre törni azt. „Lelkiismereti” kérdés volt náluk, hogy majd’ minden évben egy újabb ügyvezetőt javasoljanak az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.-be. A mostani ügyvezető (szakmája szerint történész), akit egy hónapja neveztek ki, már megmutatta acélos karizmáját, mert a rossznyelvek szerint már számtalanszor azon dühöngött, hogy az ingyenes Metropol újság  ami köztudottan fideszes cuccokat ír , megtalálható volt a Garay piacon. Dühében dolgos két kezével felmarkolta őket, aztán huss!, ment mind a kukába.

E „hozzáértő” tevékenységükben kristályosodik ki a kerületi momentumosok munkája. Ja, meg a zuhanyhíradó szerint abban, hogy semmilyen építő tevékenységet nem engednek annak a koalíciónak, aminek állítólag (papíron legalábbis) a tagjai.

Mivel a piacokat üzemeltető cég általuk kinevezett ügyvezetőinek sikerült lerohasztaniuk a kerületi piacokat, „Lelkiismereteink” körülnéztek a placcon egy következő áldozat után.

A legújabb húzásuk a héten az volt, hogy egy másik kerületi céget hoztak olyan helyzetbe, ami a cég kényszertörléséhez vezethet. Arról van szó, hogy a cégek előző évi beszámolóit a cég tulajdonosainak május 31-ig kell elfogadni, azután ezt be kell küldeni a NAV-nak. Ha ezt nem teszik meg időben, az adóhatóság harmincnapos határidővel fel- szólítja a céget ennek pótlására. Ha nem pótolja, akkor jön az újabb felszólítás, általában 200.000 Ft-os bírsággal. Ha ekkor sem nyújtják be, akkor az adóhatóság törli a cég adószámát, a cégbíróság pedig a céget.

Az Erzsébetváros Kft. május óta próbálja elfogadtatni a beszámolóját, de a momentumos „Lelkiismeret” brigád nem engedte azt tárgyalni arra hivatkozva, hogy nincs rendben a cég működése. Augusztus végén a NAV felszólította 30 napos határidővel a cég vezetését a beszámoló pótlására. A héten a polgármester beszámolt arról, hogy a momentumos vagdalkozás miatt megvizsgálta a céget a saját könyvvizsgálója, az önkormányzat belső ellenőre és megállapította, hogy a cég beszámolója megfelel a törvényi előírásoknak, ab- ban nincs semmi olyan adat, ami nem valós, amivel megtéveszthetné a tulajdonosokat.

Ehhez képest a testületi ülésen nem sikerült elfogadni a beszámolót, mert a kerületi vezetést adó „Lelkiismeret”-ek lelkiismeretlenül tartózkodtak. Bárdi Zsuzsanna alpolgár- mester, — akit nevezzünk „Lelkiismeret-1”-nek —, azt állította, hogy a cég működésével szemben „kétely merült fel” pár hónapja, felsorolt egy sor zavaros dolgot, majd közölte, hogy a Momentum frakciója lelkiismereti okokból nem szavazza meg a cég tavalyi beszámolóját.

Pedig ahhoz nem kell sok, hogy megértse, itt a tavalyi év számszaki beszámolójának elfogadásáról volt szó, nem pedig a zavarosan előadott kételyekről. Azt sem értem, hogy a másik momentumos, Bónus Éva közgazdász — őt nevezzük „Lelkiismeret-2”-nek — miért nem magyarázta el ezt az alpolgármester asszonynak, hogy felkészítse az ülésre. Ehhez képest semmi értelmeset nem tudott mondani arra a kérdésre, hogy mi az elképzelése ezek után a „Lelkiismeret” frakciónak. Főleg annak ismeretében, hogy a beszámolót a cég felügyelő bizottsága is megszavazta.

Sáli Annamária — legyen ő a „Lelkiismeret-3” — nagy csendben volt. A hangját sem lehetett hallani, pedig a Momentum központi oldalán négy éve a következőket írta:

“…segíteni fogom az új zöldterületek kialakítását, valamint a már meglévők megtartását és fejlesztését. Parkok, játszóterek és közösségi terek kialakításával egy emberközpontú kerület létrehozásáért fogok küzdeni az önkormányzatban. Célom, hogy minden lakos magáénak érezze Erzsébetvárost.”

Erre úgy néz ki, hogy februárra megszűnik a kerület takarítása, el sem kezdődik a tavaszi zöldfelület gondozása, mert az Erzsébetváros Kft.-t addigra kényszertörlik.

Itt gondolkodtam el igazán, mit is akar a kerületi Momentum. Mert ennek semmi köze a lelkiismerethez. Ugyanaz a célja, mint a többi kerületben, ahol a vezetésben benne vannak: megfúrni mindenkit, főképpen a polgármestert. Bárdi Zsuzsanna azt hiszi, ha megbuktatja főnökét, akkor a farvizen besunnyoghat közös polgármesterjelöltnek a kö- vetkező választáson jövő év júliusában. Elfelejti, hogy a választók nem zsűriznek a hülyék és még hülyébbek közül a bukott csapatból.

Foglaljuk össze:

A könyvvizsgáló az önkormányzat belső ellenőre és a Felügyelő Bizottság megerősítette, hogy az Erzsébetváros Kft. 2022. évi beszámolója megbízható és valós összképet ad a cég vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és te- vékenységének eredményéről.

A képviselőtestület a beszámoló elfogadását azonban nem képviselő-testületi ülésen fogadja el, hanem a törvény szerint ilyenkor taggyűléssé alakulnak át, és mint tulajdono- sok döntenek. Nem politikusokként vagy lelkiismereti kérdéskörben, hanem felelősséget vállalnak döntéseik következményeiért.

Mikor nem fogadhatják el a beszámolót?

Ha az Erzsébetváros Kft. 2022. évi beszámolója nem ad megbízható és valós összképet a cég vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenységének eredményéről.

Ha a „Lelkiismeret” frakció azt gyanítja, hogy valami szabálytalanság, ne adj Isten, bűn- cselekmény történt a beszámoló ügyében, akkor már előbb fel kellett volna jelentenie az általa gyanított bűnösöket (illetve szabálysértőket). Ilyet azonban nem tett és arról sem beszélt eddig, hogy a beszámoló számszaki adatait miért nem fogadja el. Ha a céget kényszertörlik vagy pénzbüntetés mellett felszólítják a beszámoló elfogadására, annak bizony jogkövetkezményei lesznek.

Figyelmükbe ajánlom a következő sorokat azoknak, akik a megismételt taggyűlésen sem fogadják el a beszámolót és nem tudnak a döntésük mellé felhozni olyan érvet, ami jog- sértő magatartásukat indokolja.

„Az önkormányzati testület működése során döntéseit természetes személy tagjainak szavaza- ta által hozza meg. A testület tagjai a testületi döntést létrehozó szavazataikért felelősséggel tartoznak, mely felelősségük a testületi döntésben nem oldódik fel (nem tűnik el).

Az önkormányzati képviselő nem felelőtlen, mert felelősségre vonhatóságának korlátozottsága csak politikai természetű, és védelmet csak jogszerűen kifejtett tevékenysége körében élvezhet. A felelősségre vonás korlátozhatósága azt jelenti, hogy választópolgárok általi visszahívása kizárt, politikai felelőssége csak a választások során realizálódhat, rossz, téves (de nem jog- sértő) döntéséért nincs eredményfelelőssége, azonban kárfelelőssége és büntetőjogi felelős- sége a képviselői megbízatása során elkövetett jogsértő magatartások miatt fennáll [2017. évi XC. tv. 719. §; 2011. évi CLXXXIX. tv.]. (EBH2019. B.15.)”

Kedves „Lelkiismeretlenek”!

Ez innentől már nem játék! Eddig meg lehetett úszni észérvek nélkül egy cég beszá- molójának el nem fogadását, bár a rendszerváltás utáni Erzsébetváros önkormányzati történetében ilyen még nem volt, mert a többségi szavazás megmentette a tartózko- dókat és a nemmel szavazókat.

Abban viszont biztos lehet minden tulajdonos, akik jelen lesznek a megismételt tag- gyűlésen és jogi érvek nélkül tartózkodnak vagy utasítják el a beszámolót, annak lesz következménye. Ha az Erzsébetváros Kft.-t törlik, akkor hűtlen kezelés miatt feljelentem őket, mert jogsértő magatartásukkal kárt okoztak az önkormányzatnak.

Inkább el se menjenek a taggyűlésre. Ha ezt tervezik, jobban járnak vele!

dr. Hunwald György

833. Mayer Májerovics családi központja

„Másképpen hasznosítottuk a rekreációs központot”.

Ha volt is rekreációs központ, arról sem a korábbi, sem a mostani polgármester nem hallott. A Mayer Gábor államtitkár uniós támogatással épült rekreációs központja, azaz ma már családi háza miatt híressé vált Lila-hegyen megoszlanak a vélemények arról, hogy mennyire működött komolyan a rekreációs központ. (Telex

mayer2023.jpg

Mayer cége 2011-ben 46 millió forint uniós pénzt kapott rekreációs központ építésére. A ház 2012–2014 között felépült, de 2016-ban már nem lehetett szállást foglalni a központ- ban, és azóta a honlapja is eltűnt.

„Igen, mi itt lakunk. A fenntartási idő leteltét követően másképpen hasznosítottuk a központot” — mondta Tompos Mártonék érdeklődésére az álomtitkár. A rekreációs központot 2021-ig kellett volna üzemeltetni.

Fügedi Ubul

832. Nyolcvannégy éve

Tegnap volt 84 éve, hogy a Szovjetunió megtámadta Lengyelországot. 1939. szeptem- ber 17-én a Vörös Hadsereg a németekkel együttműködve betört Lengyelország keleti részébe. A szovjetek ezzel teljesítették a Molotov–Ribbentrop paktum titkos záradékát, melyben felosztották Kelet-Európát náci és szovjet érdekszférára. Október 1-re befeje- ződött Lengyelország megszállása, bár a lengyel kormány soha nem adta meg magát.

molotov_ribbentrop1939-1.jpg

Franciaország és Nagy-Britannia szerződésben garantálta Lengyelország területi sért- hetetlenségét, azaz ha támadás éri az országot, hadba lépnek mellette és hadat üzennek a támadó(k)nak. A lengyelek elleni német támadást követően, szeptember 3-án ez meg is történt — az Egyesült Királyság és Franciaország hadat üzent Németországnak. A Szovjet- uniónak nem.

Miközben a Vörös Hadsereg  a titkos záradéknak megfelelően  betört Lengyelország keleti felébe, a szovjet kormány többször is emlékeztette Németországot, hogy a Vörös Hadsereg ugyanolyan részt vállalt a „lengyel akcióban”, mint a Wehrmacht. Erről Molotov így beszélt a Legfelsőbb Tanács 1939. október 31-i ülésén: „De kiderült, hogy elég egy gyors csapás Lengyelországra a német hadsereg, majd pedig a Vörös Hadsereg részéről, hogy a versailles-i szerződés e fattyújának híre-hamva se maradjon.”

*

A Hitler és Sztálin közötti alku megítélése több mint 80 év elteltével sem egységes a történészek között: miközben a lengyeleknél és a baltiaknál ez a nap a nagyhatalmi felosztásuk kezdetét jelenti, Európában pedig a diktatúrák áldozatainak emléknapja, Putyin a korábbiaknál is erősebben tagadja az orosz felelősséget. „A Szovjetunió megnem- támadási szerződést kötött Németországgal. Az emberek azt mondták: Á, ez rossz. De mi a baj azzal, ha a szovjetek nem akartak háborúzni?”  kérdezte már 2014-ben.

831. Kapaszkodjunk össze!

A végét járja Iványi Gábor egyháza és az Oltalom Karitatív Egyesület,
a NAV 384 millió forintot vont el tőlük. (444.hu

Hát ha van(nak) valaki(k), aki(k) tényleg megérdemli(k)... Támogassuk! A fene a rohadék alkotmánysértőkbe és a jó emberek pálcájaként használt hatóságaikba!

ivanyi2023_1.jpg

„Rendkívüli helyzetben kényszerülök megszólítani minden jó szándékú, tisztességes embert. Kérem, érezzék át azt, amit a magyar állam hivatalos szervei a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és segítő intézményeivel művelnek.” Kiáltvány, amit Iványi Gábor fogalmazott meg, miután a NAV már az elvégzett feladataik után
sem fizet az egyháznak alapnormatívát.

Ez itt a NAV álláspontja: Érdekel valakit a totálisan semmitmondó bikkfanyelvi mellébeszélés?

Fügedi Ubul

830. Ismét felállt valami rohadék

A múlt hét végén, vasárnap Kenderesen Lázár János — aki véletlenül (?) épp arra járt egy időszakos kiállítás megnyitóján — Horthy újratemetésének 30. évfordulóján illusztris társaság előtt (fideszes képviselők, plusz Ti Hazátok) arról beszélt, hogy Horthy milyen kivételes államfő, igaz magyar hazafi és hős katona volt.

lazar_horthy.jpg

Telex beszámolója szerint a most éppen építési és közlekedési miniszter — amikor elragadta a hév — arról is méltóztatott beszélni, hogy a nagybányai vitéz 1919-ben megmentette az országot attól a sorstól, amit „a nyugati nagyhatalmak” Magyaror- szágnak szántak.

Hát, igen. Volt ugyan egy kis fehérterror, egy kis gyilkolászás — de Lázár szerint meg- mentette az országot. Majd ennek a „kivételességnek” vezetésével szépen egymás után megszülettek a zsidótörvények és a numerus clausus. Az ország csatlakozott a náci III. Birodalomhoz, a hős katona jóvoltából a Donnál elpusztult 200 ezer ember, a gázkam- rákban meg 600 ezer. Igaz magyar hazafi, mi?!

Mit is mondott Eisenhower tábornok az egyik felszabadított koncentrációs táborban, látva az áldozatok holttesteit? „Mindent örökítsetek meg, szedjétek össze a filmeket, szedjétek össze a tanúkat, mert egyszer eljön majd a nap, amikor feláll valami rohadék, és azt mondja, hogy mindez meg sem történt.

És most ismét felállt valami rohadék.

*

Horthy Hitlernek írt levelével üzent az országos főrabbi Lázár Jánosnak. „Lázár Jánosnak igaza volt: világosan és egyértelműen kell beszélni. Ki beszélhetne világosabban Horthy Miklósról, ha nem ő maga?” (via 444.hu)

829. Akár szándéktalanul is

A megismerés nehézségeiről...

 „A földért mindenre képes” – a gyerekeire íratta
a volt szovjet laktanya egy részét a polgármester. (24.hu

Gyerekeire íratta a volt szovjet laktanya egy részét a tengődi polgármester (a többi már korábban az övék lett). A volt szovjet laktanyához tartozó értékes területet mélyen áron alul értékesítette, és ezzel a vád szerint 14 millió forint kárt okozott.

szovjet_laktanya.jpg

Lakos János nem először akarja a családja nevére venni az ingatlant. Először 2005-ben próbálkozott, de akkor sem járt sikerrel, pedig az egykori laktanya rakétasilói kiválóan alkalmasak mezőgazdasági termények tárolására.

*

A néhai Magyar Állami Földtani Intézet (Magyarország legelső kutatóintézete) az 1980-as években indított átfogó programot a Balaton medencéjének és környezetének vizsgála- tára, igen szép eredményekkel. Kiderült, hogy a Balaton (és a Velencei-tó) nem egykori Duna-meder, hanem a Bakonyból, illetve a Vértesből lebukó szél fújta ki medencéiket a jégkorszakban. Az is kiderült, hogy időről időre természetesen kiszáradnak (a Balaton üledéksorában két tőzegszintet mutattak ki) stb.

A geofizikai vizsgálatokat Kovácsvölgyi S.(†) vezette, és az Intézet anyagi lehetőségeinek megfelelően vonattal (2. oszt., közalkalmazottak félárúja) járt a Siófok környékén beren- dezett  terepi bázisra. Az egyik szép nyári napon nem jutott ülőhelyhez, és a folyosón +30 fokban zsúfolódva orosz nyelvű beszélgetésre lett figyelmes. Eléggé rangos katonatisztek — köztük egy tábornokkal — bizonytalankodtak valamin (talán hogy hol kell leszállni, ezt a részét elfelejtettem). Gyorsan tájékoztatta őket, amin a katonák annyira megörültek, hogy szorítottak neki helyet a fülkéjükben. Hamarosan előkerült a citrom vodka, és élénk beszélgetés kezdődött arról, hogy ki mivel is foglalkozik.

— A déli part légi mágneses felmérését kell kiértékelnem — panaszkodott Sanyika. — Sajnos, van itt egy sor kerek, egészen kis hatómélységű anomáliánk, és semmilyen értel- mes okot nem tudok hozzájuk rendelni.
— Tekerje csak ki azt a térképet! — invitálta a tábornok. — Hohó, hát ezek a mi rakétáink!

Fügedi Ubul

828. Egy fájdalmasan hiányzó szó

Megvette első ügyvédi talárját Hunvald György. (24.hu

Itt van egy tényszerű rövidhír arról, hogy Hunwald György harmadik diplomájával a zsebében immár ügyvédjelölt. Az előzményeket azonban ekként összegzi:

Hunwald annak ellenére, hogy az erzsébetvárosi ingatlanpanama néven elhíresült ügyben hosszú időre rács mögé került, a Kúria döntése nyomán ma már tiszta múlttal kezdhet új hivatásába.

hunwald202308.jpg

Egy olyan újságtól, amely sorozatosan negatívan és elfogultan írt a "Hunvald-ügyről", azért az lenne a tisztesség minimuma, hogyha az "elhíresült ügyben" és a "hosszú időre rács mögé került" közé beszúrták volna azt a kulcsszót, hogy "ártatlanul".

Fügedi Ubul

827. Bontás és omlás

Gazdag történelme van az épületnek, amelyről
a lezuhanó törmelék megsebesített egy turistát. (Index

A Kazinczy utca 48. szám alatti, jelenleg is bontás alatt álló épület egyik fala dőlt ki, rá a járdára – meg az épp arra sétáló turistára. A cikk szerint hasonló sors – mármint bontás, nem omlás – vár a szomszédos, Kazinczy utca 42–46. alatti épületre is, amely korábban a Magyar Táncművészeti Egyetem képzőhelyeként működött. Mindez azért, hogy öt telek összevonásával egy hatemeletes, irdatlanul nagy hotel épüljön a területen. (Megj.: A látványtervek szerint az utca ezen szakaszát végig teljesen beépítik.)

kazi48_bontas.jpg

Az önkormányzat még 2020 őszén hirdette meg, hogy pályázat útján eladná az épület és a hozzá tartozó telek tulajdonában levő kevesebb, mint egyharmad részét. El is adták, ezzel szinte bizonyossá vált a bontás, ami most be is következett.

A 34167 hrsz. szám alatt nyilvántartott, Kockaként is emlegetett épület 1880/81-ben Lohr János tervei alapján épült. Hosszú története során volt bérház, működött benne kóser szalámigyár, majd a Délhús telephelye lett. A telekre 2011-ben költözött be egy romkocs- ma és az épületet többszintes szórakozóhellyé alakították át. Mostanra pedig kiderült, nincs tovább, itt a történet vége.

826. Sajátos küldetésünk

Miniszterelnökünk ünnepi beszédében elmondta, hogy minden magyarnak van egy küldetése, méghozzá az, hogy „ez a sziget, ez a nyelvi, kulturális nagyszerű sziget, Magyar- ország és a magyar kultúra ne tűnjön el a föld színéről.” Magyarra fordítva ez úgy hangzik, hogy zárkózzunk be, ápolgassuk saját kultúránkat (hogy ő mit tekint annak, abba most nem mennék bele) és álljunk ellen mindenféle idegen hatásnak, befolyásnak.

aug20-1.jpg

Amint ezt kiváló elemzők leírták, ezt leginkább új országalapításnak, Szent István totális megtagadásának tekinthetjük. Különös zamatot ad a koncepciónak, hogy azt pont Szent István ünnepére időzítette.

No de nem is ezzel akarok én foglalkozni, hanem a beszűküléssel. Első kormányzati ciklusának még azzal a nagyratörő elképzeléssel vágott neki, hogy ő lesz az EU (egyik) vezetője. Amint tudjuk, ez nagyon nem jött össze, ezért elkezdett a V4-ekre koncentrálni.

Mindössze két és fél éve, 2021 februárjában még arról beszélt, hogy Közép-Európának van történelmi küldetése. Az akkori küldetés (mit tesz isten) a „közép-európaiság”, azaz a régió nemzeteinek minél szorosabb együttműködése volt.

„Lengyelország, Magyarország és az akkori Csehszlovákia, a visegrádi szövetség megalakításával már 1991-ben felismerték, hogy Közép-Európa népei sorsközösséget alkotnak.

Harminc év után elmondhatjuk... hogy az Európai Unió és a NATO tagjaként, az öreg kontinens legdinamikusabban fejlődő térsége lett Közép-Európa, amelyet markáns gazdasági növekedés, alacsony munkanélküliség, gyors digitális átállás és hatalmas beruházások jellemeznek.”

Időközben Közép-Európa tényleg markánsan fejlődő országai simán kiutáltak maguk közül minket, de kiváltképp átfogó koncepciójú vezérünket. (A türköket még megfigyel- hetjük, de tagságot azért ők se kínáltak nekünk.) Ezért most bezárkózunk, és mi utasítjuk el őket is (a Néppártból se zárták ki a Fideszt; mi léptünk ki, pukkadjanak meg).

Attól tartok, hogy lehet ezt még folytatni.

Fügedi Ubul

825. A párt ökle újra lecsap

Végveszélybe kerültek Iványi Gáborék,
már fizetésre sincs pénz. (Népszava

A magyar államot olyan emberek irányítják, akiknek tisztességes demokráciában és jogállamban hosszú időre börtönben lenne a helyük – jelentette ki Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke. Krízisalapot hoztak létre, ebből igyekeznek részben pótolni a leginkább nehéz helyzetben lévő, rászoruló munkatársaik kiesett bérét. (Tessék elolvasni a teljes cikket!)

ivanyi2023.jpg

Azok, akiknek lehetőségük van rá, és segíteni szeretnének, ezen a számlaszámon megtehetik:

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség
Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11708001-20520380

süti beállítások módosítása